Luister
Live
16 oktober 2021 - 13:00
Deel dit artikel:

Toestemming voor het realiseren van een nieuwbouw woonhuis met bijgebouw aan St.-Christoffelstraat 19a te Elsendorp

Wilt u stukken inzien? Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij sturen u de stukken dan per mail toe. Heeft u vragen over een plan? Dan geven wij telefonisch een toelichting. Een bezwaarschrift indienen doet u ook online. Ga naar onze website en zoek op ‘bezwaarschrift’. Mocht u echt geen gelegenheid hebben om de stukken digitaal te bekijken, dan kunt een afspraak maken om deze in het gemeentehuis in te zien.

gemert-bakel24 / Gemeente Gemert-Bakel • Beeld - Google maps

Verleende omgevingsvergunning

Elsendorp:

  • -

    realiseren van een nieuwbouw woonhuis met bijgebouw, St.-Christoffelstraat 19a (59955-2021) activiteit bouwen verzenddatum 4 oktober 2021

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.

Adres rechtbank:

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

Download de gratis app van Gemert-Bakel24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:

Reageren

Ga terug