Luister
muziek
29 April 2021 14:24
Deel dit artikel:

College adviseert gemeenteraad in te zetten op zonne-energie en af te zien van windmolens

Het college van burgemeester en wethouders hecht veel waarde aan de inbreng van de inwoners en kiest ervoor om na de raadpleging één gebied rondom vliegbasis De Peel aan te wijzen als zoekgebied voor grootschalige zonnevelden en af te zien van zoekgebieden voor windmolens.

gemert-bakel24
  / Gemeente Gemert-Bakel
  • Beeld - Pixabay / Foto ter illustratie
Advertentie

Daarnaast wil het college vasthouden aan het huidige beleid rondom kleinschalige lokale zonnevelden.

De opgave
In het Nederlandse klimaatakkoord hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat ze regionale plannen maken voor het besparen op energiegebruik, het opwekken van duurzame elektriciteit en het verwarmen van gebouwen met duurzame warmte. Gemert-Bakel maakt samen met anderen in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) ook zo’n plan: de Regionale Energie Strategie.

Om genoeg elektriciteit op te wekken moeten we zo veel mogelijk daken vol leggen met zonnepanelen. Maar daarmee zijn we er nog niet, willen we de klimaatdoelstellingen halen. In de MRE is daarom in kaart gebracht welke gebieden geschikt zijn voor grootschalige energie opwek, in de vorm van zonnevelden en windmolens. Voor deze gebieden zijn de milieueffecten onderzocht.

Raadpleging inwoners
Voor het college is draagvlak voor deze grootschalige energieopwek onder de inwoners belangrijk. Tijdens webinars op 29 maart en op 7 april is met inwoners gesproken over de voorgenomen zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden. Daarnaast is door meer dan 400 inwoners een enquête ingevuld. Hierin hebben zij aangegeven wat zij belangrijk vinden om mee te wegen bij de aanwijzing van gebieden. En welke randvoorwaarden belangrijk zijn als er windmolens en zonnevelden komen. De resultaten van de enquête hebben we op onze website geplaatst: www.gemert-bakel.nl/waar-komen-zonnevelden-en-windmolens-in-onze-gemeente. We bedanken iedereen die een reactie heeft gegeven!

De gemeente heeft naast deze enquête ook de uitkomsten en aanbevelingen van een enquête opgesteld door inwoners van De Rips mogen ontvangen. Dit heeft nog eens 415 reacties opgeleverd! In Elsendorp is men bezig met eenzelfde vergelijkbare enquête.

Wethouder Willeke van Zeeland: ‘We waarderen de inzet en betrokkenheid vanuit de dorpen enorm. Over de aanbevelingen die we ontvangen hebben vanuit de enquêtes gaan we met de inwoners in gesprek. Samen bekijken we waar kansen liggen om met de energietransitie de leefbaarheid te waarborgen in onze gemeente.’

Voorstel college: op welke locaties zijn zonnevelden en windmolens mogelijk?
Het college heeft mede op basis van alle reacties besloten om slechts één zoekgebied voor grootschalige energieopwek aan de raad voor te stellen. Dit is het zoekgebied rondom vliegbasis De Peel. Dit betreft alleen energie opwek door middel van zonnepanelen. Uit de enquête is gebleken dat dit zoekgebied de voorkeur heeft van de respondenten. Het college wil dan ook verder onderzoeken met inwoners en andere betrokkenen welke mogelijkheden voor grootschaligere zonnevelden in dit gebied mogelijk zijn. Wethouder Van Zeeland: “De inwoners rondom vliegbasis De Peel zien veel uitdagingen op hen afkomen, zoals Natura 2000 gebied De Bult en eventuele reactivering van de vliegbasis. Mede hierom is het belangrijk om in gesprek te gaan, om te horen hoe zij tegen zonnevelden aan kijken.”

Het college stelt de gemeenteraad voor om het huidige beleid voor zonnevelden te blijven uitvoeren. De afwegingskaders zonnevelden zijn in juli 2020 vastgesteld door de raad en komen er kort gezegd op neer dat er overal, onder voorwaarden, zonnevelden zijn toegestaan, met een maximale omvang van 6ha. Met dit beleid kiest het college voor een spreiding van de toekomstige zonnevelden. Uit alle reacties blijkt dat hier meer voor draagvlak is dan voor zonnevelden geconcentreerd in één of meerdere zoekgebieden.

Het college kiest ervoor geen zoekgebieden voor wind aan te wijzen. Mochten er lokale initiatieven komen die gedragen worden door de omgeving, dan kan het college het besluit heroverwegen.

Vervolg
Het voorstel van het college gaat nu naar de raad. Op 19 mei bespreekt de commissie Ruimte en Openbaar Beheer de reactie op de RES en op de zoekgebieden. De gemeenteraad kan de definitieve reactie op 10 juni vaststellen, waarna de RES hierop wordt aangepast.

Meer informatie
Alle informatie zoals presentaties, terugkijken webinars en overzichten met veelgestelde vragen-antwoorden zijn te vinden op: www.gemert-bakel.nl/waar-komen-zonnevelden-en-windmolens-in-onze-gemeente. Op www.energieregiomre.nl(externe link) staat alle informatie over de RES.

Download de gratis app van Gemert-Bakel24 en mis niets → Apple | Android

Deel dit artikel:
AdvertentieGa terug
Advertentie
Advertentie